Pravila zasebnosti, piškotki in pravice intelektualne lastnine

Skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679 evropskega parlamenta in sveta z dne 27.4.2016) in veljavnimi predpisi Republike Slovenije s področja varstva osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov, ZVOP-1, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20, Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15, 40/17 in 189/21 – ZDU-1M) so pred vami pravila zasebnosti MiraMare in piškotki. Prav tako vas želimo opozoriti na pravice intelektualne lastnine.

Prav tako vas želimo opozoriti na pravice intelektualne lastnine (Zakon o avtorski in sorodnih pravicah, Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19, Zakon o industrijski lastnini, Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 100/13 in 23/20 ter Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21)
I. Zasebnost


Upravljavec:

Upravljavec osebni podatkov je MiraMara, svetovalnica za psihosocialna, pravna vprašanja in mediacijo, Maribor, s sedežem na Ribniški ulici 4, 2000 Maribor.

Kontakt za vprašanja, povezana z varstvom osebnih podatkov: vop@miramara.si.

Viri osebnih podatkov:

Podlage:

Vrste osebnih podatkov v obdelavi:

Roki hrambe:

MiraMara hrani osebne podatke, zbrane na pogodbeni podlagi, za čas trajanja pogodbe in še toliko let, kolikor je potrebno za potek zastaralnih rokov za vse obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe. Morebitni podatki, hranjeni na podlagi zakonitega interesa, so hranjeni, dokler je tak zakonit interes podan oz. do ugovora glede obdelave podatkov.

Po preteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom, kar pa izključuje osebne podatke, katerih trajno hrambo zahteva zakon.

Način hrambe

Osebni podatki so shranjeni v elektronski ali fizični evidenci osebnih podatkov (odvisno od oblike pridobljenega osebnega podatka), ki so ustrezno tehnično zavarovane ter do katerih imajo dostop le pooblaščene osebe upravljavca.

Obdelovalec osebnih podatkov

Za potrebe izvajanja dejavnosti MiraMare lahko obdelujejo osebne podatke poleg pooblaščene osebe upravljavca tudi pogodbeni obdelovalci (npr. zunanja IT podpora in zunanja računovodska služba). Podatke obdeluje vselej za namene, za katere ima dokumentirano navodilo upravljavca (le, če je to nujno potrebno in v obsegu, kot je potrebno). Upravljavec ima z obdelovalcem sklenjen ustrezen dogovor o obdelavi osebnih podatkov.

Upravljavec osebne podatke hrani na območju EU in jih ne iznaša v tretje države.

Pravice posameznikom:

Pod pogoji, ki jih določajo veljavni predpisi s področja varstva osebnih podatkov, ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico do obveščenosti o obdelavi svojih osebnih podatkov, pravico do dostopa do osebnih podatkov, do popravka, do izbrisa, do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti, do ugovora, kot tudi do neavtomatizirane obdelave, pritožbe nadzornemu organu (Informacijski pooblaščenec) in umika soglasja k obdelavi
II. Piškotki

Piškotek je majhna datoteka sestavljena iz zaporedja črk in številk, ki se naloži na računalnik obiskovalca, ko ta prvič vstopi na določeno spletno stran. Spletni strani omogoča, da obiskovalca ob vsaki vrnitvi prepozna, s čimer pripomore k boljšemu delovanju strani in izkušnji uporabnika.

Nujno potrebni piškotki

Ti piškotki so dovoljeni, ker spletne strani brez njih ne delujejo.

# Piškotki Živjenjska doba Čemu služi
1 JSESSIONID, ASPSESSIONID, etc Dokler ste na spletni strani. Ob izhodu, oziroma odjavi s spletne strani, se zbriše Sejni piškotek spremlja vašo dejavnost na spletni strani. Zagotavlja, da si spletna stran zapomni, kaj ste vnašali, oziroma katere podstrani ste obiskali. Brez tega piškotka bi vas vsaka podstran obravnavala kot novega obiskovalca. Ta piškotek ne zbira osebnih podatkov, vas ne identificira, niti ni povezan z drugimi infomacijami, ki se hranijo o vas.
2 COOKIES_ENABLED Dokler ste na spletni strani. Ob izhodu, oziroma odjavi s spletne strani, se zbriše. Ta piškotek beleži, katere piškotke ste omogočili. Ne zbira vaših osebnih podatkov, vas ne identificira, niti ni povezan z drugimi infomacijami, ki se hranijo o vas.
3 lytee-admin, lytee-website Dokler ste na spletni strani. Ob izhodu, oziroma odjavi s spletne strani, se zbriše. Ta piškotek uporabljamo za Sly, administrativno orodje aplikacije Lytee.

Piškotki za analitiko

V želji po izboljšanju spletnih vsebin ter zaradi spremljanja obiska strani, vam predlagamo naložitev piškotkov Google Analytics (zakoniti interes). Ti piškotki služijo ugotavljanju, katere informacije so za obiskovalce najkoristnejše. V tem primeru je obdelovalec vašega IP naslova tudi Google Ireland Inc..

# Skupina Piškotki Živjenjska doba Čemu služi
1 Google Analytics _ga, __utma, __utmb, __utmc, __utmv, __utmz Za nedoločen čas, razen če se ga ročno izbriše. Google Analytics je storitev za spletno analizo, ki jo ponuja Google, Inc. ('Google'). Zbira podatke o uporabi spletne strani, vključno z IP naslovom. Lahko jih shrani na Googlovih strežnikih. Združeni s podatki drugih uporabnikov služijo analizi kako pogosto ljudje obiščejo spletno stran, kako so do nje prišli (preko oglasnih ali referenčnih povezav drugih spletnih strani) in katere podstrani so najbolj obiskane. Podatki se ne identificirajo in ne povezujejo z drugimi informacijami, ki se hranijo o vas.

Upravljanje s piškotki

V svojem brskalniku lahko s piškotki upravljate sami. Če pri tem potrebujete pomoč, poglejte v brskalnikovi pomoči uporabnikom. Če spremenite ali izbrišete brskalnikovo datoteko s piškotki, spremenite ali nagradite vaš brskalnik ali napravo, boste morda morali ponovno onemogočiti piškotke. Postopek za upravljanje in brisanje piškotkov se razlikuje od brskalnika do brskalnika.
III. Varstvo pravic intelektualne lastnine

Predmet varstva pravic intelektualne lastnine so:

Vsakršen poseg vanje (npr. kopiranje, spreminjanje) brez izrecnega dovoljenja upravljavca oz. avtorja se šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine in je lahko predmet sprožitve ustreznih pravnih postopkov s strani upravljavca oz. avtorja.

Oblikovanje spletne strani: Roman Velnar, mag. IT

Avtorica logotipa: Monika Lovše Rošker, u.d.i.a.

Avtorice fotografij: Anita Balas (ozadje začetne strani in strani »Storitve in srečanja«, ozadje strani »Pogovorne ure«, ikon “Pogovorne ure”, “Sprehajalnica” in “Mediacija”), Ana Križman (ozadje strani “Delavnice”: grafit iz Orgosola, Sardinija), Tanja Georgijev (fotografija pri ikoni “Delavnice”: roke in mavrica), Alenka Čokl (ozadje “Kontakt”, ozadje strani “Pravno svetovanje” in “Mediacija”). Fotografije članov ekipe - iz osebnega arhiva.
IV. Veljavnost

Ta pravila zasebnosti s piškotki so veljavna od 7.7.2022. Spreminjajo se skladno s spremembami predpisov in najboljšimi praksami.