Mediacija

Miren način upravljanja spora s pomočjo tretje osebe - mediatorja.

Kaj je Mediacija?

je prostovoljen, hiter, zaupen in učinkovit način reševanja sporov. V mediaciji stranki ob pomoči mediatorja - nevtralne tretje osebe - poskušata doseči mirno rešitev spora.


Z mediacijo se usmerjamo k rešitvam, k boljšemu razumevanju med ljudmi, preusmerjamo tok spora v gradnjo novega odnosa, dogovora, s pomočjo katerega bomo po dosegu sporazuma še vedno lahko pogledali drugemu v oči, ga pozdravili, z njim sodelovali.


Sodni postopki obravnavajo samo pravni vidik sporov, pri tem ne smejo upoštevati ozadja spora, ki izhaja iz osebnega ali poslovnega odnosa med strankama.


Mediacija se lahko zaključi že na prvem srečanju, lahko pa je, upoštevaje zapletenost primera, potrebnih več srečanj, za katera se vsi udeleženi in mediator dogovorijo sporazumno. Po izkušnjah večina mediacij traja 1 – 3 srečanja po 120 minut.


Prednosti mediacije, izvedene pri Miramari:

  • neformalna (vseeno pa zanjo veljajo temeljna načela, kot so prostovoljnost, zaupnost, zakonitost..)
  • hitro izvedena (trudimo se za čim hitrejše termine)
  • zaupna (izvedena izven institucij)
  • nudi celovito rešitev situacije, z možnostjo dogovora o spremljanju odnosa v bodoče (zlasti pomembno pri urejanju stikov z otroki in odnosov med staršema);

Izvajalka je univerzitetna diplomirana pravnica, certificirana transakcijska svetovalka, certificirana mediatorka s strani zavoda ARSIS in Društva mediatorjev Slovenije ter ima opravljeno dodatno izobraževanje.


Pogoj vključitve:

prostovoljnost in pripravljenost obeh strank v želji, da spor rešujeta na tak način


Storitev podrobnejši opis čas trajanja cena
uvodni pogovor osnovna postavka vsake začete pol ure 15 evrov
1. srečanje do 120 minut največ 60 evrov
2. srečanje (ista tema) do 120 minut največ 60 evrov
3. srečanje (ista tema) do 120 minut največ 60 evrov
spis dogovora enostavnejši do 1 ure vključen v ceno
pogodba po ceniku za pogodbe, upoštevajoč 10% popust

*nismo zavezanec za DDV